چمن مصنوعی برای فروشگاه 8 طلایی

نصب و اجرای چمن مصنوعی برای فروشگاه 8 طلایی. در این پروژه از چمن مصنوعی 25 میلیمتر آوانا استفاده شده است.

نام پروژه
چمن مصنوعی پروژه 8 طلایی
متراژ
100 متر مربع
شهر
تهران
چمن مصنوعی
آوانا
طول الیاف
25 میل
نوع
تزئینی