چمن مصنوعی فوتبالی آموزش و پرورش پاوه

فروش و نصب چمن مصنوعی فوتبالی برای آموزش و پرورش پاوه. برای این پروژه  به همراه پر کننده هایی از جنس سیلیس و گرانول ارسال گردید.

در مرحله نخست نصب چمن مصنوعی فوتبالی در پاوه، زیر سازی زمین فوتبال صورت گرفت. پس از زیر سازی، رول های چمن مصنوعی بر روی زمین پهن شده و توسط چسب چمن مصنوعی دو جزئی بر روی زمین نصب گردید.

در مرحله بعدی خط کشی چمن مصنوعی فوتبالی انجام شده و در آخر سیلیس و گرانول بر روی چمن ریخته شده و توسط فرچه چمن مصنوعی به داخل الیاف هدایت شد.

 

نام پروژه
چمن مصنوعی فوتبالی آموزش و پرورش
متراژ
750 متر مربع
شهر
پاوه
چمن مصنوعی
منوفیلامنت آرژانتینی
طول الیاف
50 میل
نوع
ورزشی