چمن مصنوعی فوتبالی در سلفچگان

نصب و اجرای چمن مصنوعی فوتبالی در سلفچگان قم. متراژ پروژه سلفچگان 924 متر مربع بوده و از چمن مصنوعی منوفیلامنت آرژانتینی زبرا با الیاف 50 میلیمتر استفاده شده است. در این پروژه ابتدا زیر سازی سطج جهت مسطح نمودن زمین بازی صورت گرفته است.

بری نصب چمن مصنوعی فوتبالی ابتدا یک لایه ژئوتکستایل جهت ایجاد زمینی نرم برای بازی فوتبال در زیر چمن مصنوعی نصب شده است. در مرحله بعدی رول های چمن مصنوعی بر روی زمین پهن شده و برش کاری صورت گرفت. برای فیکس کردن چمن مصنوعی در محل مورد نظر و جلوگیری از حرکت از چسب چمن مصنوعی دو جزئی پلی اورتان استفاد شد.

پس از نصب چمن مصنوعی فوتبالی، پرکننده هایی مانند سیلیس و گرانول بر روی چمن مصنوعی فوتبالی اضافه شده تا بازی فوتبال بهتر صورت گیرد و چمن مصنوعی حالت ایستایی خود را حفظ نماید. این پر کننده توسط دستگاه فرچه چمن مصنوعی به داخل الیاف هدایت شد. در آخرین مرحله خط کشی بر روی چمن مصنوعی فوتبالی صورت گرفت.

نام پروژه
چمن مصنوعی سلفچگان
متراژ
924 متر مربع
شهر
سلفچگان
چمن مصنوعی
منوفیلامنت آرژانتینی
طول الیاف
50 میل
نوع
ورزشی